^_^

WELCOME TO Q&N

*******

THÔNG BÁO ĐÓNG CỬA WEBSITE


Lý do: Công ty tnhh truyền thông và giải trí Q&N, thiếu nợ tiền, không chiu chi trả.

(Chả có bao nhiêu 16. 130. 000 VNĐ).

Hiện nay công ty đã đổi tên thành Công ty tnhh giải trí QN VIỆT NAM

!!! NAY TRÂN TRỌNG XIN THÔNG BÁO !!!
Webiste: www.daotaongoisaoviet.com - www.daotaongoisaoviet.com.vn

THÂN CHÀO !!!
Liên Hệ :banamkhongkhongtam@gmail.com

lien he qc
lien he qc