^_^

WELCOME TO Q&N

THÔNG BÁO ĐÓNG CỬA WEBSITE

Lý do: Công ty tnhh truyền thông và giải trí Q&N, thiếu nợ tiền, không chiu chi trả.

https://www.youtube.com/daotaongoisaoviet

https://www.facebook.com/phongthuam.studio.newstyle/

Số nợ là: 10.420.000 VNĐ

THỐNG KÊ TRUY CẬP WEBSITES

==> Số điện thoại công ty đang sử dụng là:

+ 0922 313 113 - 0914 53 9119 - 0969 156 391

!!! NAY TRÂN TRỌNG XIN THÔNG BÁO !!!
Webiste: www.daotaongoisaoviet.com - www.daotaongoisaoviet.com.vn

THÂN CHÀO !!!
Liên Hệ :banamkhongkhongtam@gmail.com

lien he qc
lien he qc